MMR Ocean Blue - mmroceanblue.com

KONTAKT

Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue) skal styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekt og bygge næringsrelevant FoU-infrastruktur.

MMR Ocean Blue utvikles i tett samarbeid mellom den marine næringen og det akademiske miljøet innen marin sektor, og vil arbeide med næringsrelevante prosjekter innen marin sektor.

MMR Ocean Blue skal arbeide med FoU innen havbruk, fiske og fangst og nye marine næringer. Fokus vil være innen biologisk produksjon, optimal utnyttelse av og verdiskaping knyttet til marint råstoff.

Vi har ambisjoner om at MMR Ocean Blue i løpet av en tiårsperiode vil bygges opp til et forskningsinstitutt med ca. 35 ansatte.

 • KONTORADRESSE

  Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter
  MMR Ocean Blue

  c/o Måløy Vekst
  Gate 1 nr. 80
  6700 MÅLØY

Roger Bergset - MMR Ocean Blue - mmroceanblue.com
Olav Steimler - MMR Ocean Blue - mmroceanblue.com