NYHETER

Ny konstituert Daglig leder i MMR Ocean Blue

Trond Briskeby går inn i ny rolle som konstituert Daglig leder i en omstillingsfase i MMR Ocean Blue.

https://www.fjt.no/nyheter/2020/09/30/Tar-rollen-som-ny-leder-i-en-overgangsfase-og-vil-knytte-forskningsstiftelsen-tettere-til-n%C3%A6ringslivet-22739636.ece

MMR inngår samarbeid med Måløy Vekst

https://www.fjt.no/nyheter/2020/09/28/Frank-Willy-blir-prosjektleder-i-MMR-Ocean-Blue-for-%C3%A5-f%C3%A5-fart-i-arbeidet-med-den-maritime-storsatsingen-22735637.ece

Fabrikk for produksjon av agn i Måløy

https://www.fjt.no/nyheter/2020/09/29/Vil-bygge-fabrikk-for-%C3%A5-produsere-og-videreutvikle-agnet-som-de-tror-kommer-til-%C3%A5-revolusjonere-fisket-for-linefl%C3%A5ten-22738021.ece