Bedrifter arbeider målrettet med utvikling og innovasjon i egne virksomheter. Årsakene til FoU-arbeid i bedriftene kan bl.a. være knyttet til økte inntjeningsmuligheter, behov for forskningsmessig dokumenterte resultat, ekstra kapasitet eller kunnskap, og forbedring av bedriftens renomme. Kjøp av eksterne forskningstjenester er ofte dyre og bedriftene ønsker løsning for mer effektivt FoU-arbeid.

Hvordan arbeider MMR Ocean Blue?

  • Vi bruker innledningsvis god tid sammen med bedriften, slik at vi er sikker på det forskningsprosjektet som blir satt i gang har stor verdi for bedriften
  • Vi organiserer prosjektene og kombinerer de beste ressursene fra bedriften, MMR Ocean Blue og nasjonale spesialister
  • Vi bidrar til å trekke inn samarbeidspartnere der det er relevant
  • Vi arbeider med god finansiering av prosjektet, hvis dette er relevant
  • Det er prosjektets resultatmål som styrer gjennomføring av prosjektet. Det betyr at vi, i samråd med bedriften, vil gjøre fortløpende endringer underveis i den grad dette er formålstjenlig

Hvorfor velge MMR Ocean Blue?

  • Vi er vesentlig mer effektive enn ordinære forskningsorganisasjoner og skal gi våre kunder mer verdi for hver krone
  • Vi kombinerer arbeidsmetoder fra bedrifter med forskningsmetodikk. Dette gir mer målrettede prosjekt

Trykk på boksen «Oppdragsforskning» for produktark i PDF.