Om stiftelsen MMR Ocean Blue

Stiftelsen Måløy Marine Ressurssenter (MMR Ocean Blue) skal styrke næringslivet i regionen gjennom å formidle, utvikle og gjennomføre FoU-prosjekt og bygge næringsrelevant FoU-infrastruktur.

MMR Ocean Blue utvikles i tett samarbeid mellom den marine næringen og det akademiske miljøet innen marin sektor, og vil arbeide med næringsrelevante prosjekter innen marin sektor.

MMR Ocean Blue skal arbeide med FoU innen havbruk, fiske og fangst og nye marine næringer. Fokus vil være innen biologisk produksjon, optimal utnyttelse av og verdiskaping knyttet til marint råstoff.

Vi har ambisjoner om at MMR Ocean Blue i løpet av en tiårsperiode vil bygges opp til et forskningsinstitutt med ca. 35 ansatte.

 • Trond-Inge Kvernevik

  OFS Måløy AS

  Styreleder MMR

 • Ingrid Kassen

  Norwell AS

 • Ole Petter Humborstad

  Ecobait AS

 • Kari Kolstad

  NMBU – Dekan Biovitenskaplig fakultet

 • Trond Storebakken

  NMBU – Professor Biovitenskaplig fakultet

 • Åsta Navelsaker Røed

  Rektor Måløy vidaregåande skule

  Observatør til styret