For bedrifter kan kjøp av eksterne forskningstjenester og rekruttering være komplisert. Bedriftene ønsker effektivt FoU-arbeid og et sterkt grunnlag for senere rekruttering av mennesker med riktig kompetanse og erfaring. MMR Ocean Blue tilbyr derfor kartlegging, utarbeiding, organisering og kvalitetssikring av studentoppgaver på mastergradnivå.

Hvorfor inngå et oppgavesamarbeid?

  • Studentprosjekt vil gi en unik mulighet til å teste om kandidaten er interessant for senere rekruttering
  • Ekstra kapasitet til å drive mer FoU-arbeid
  • Organisering av prosjekt og ekstra arbeidskraft til en rimelig pris
  • Bedre omdømme

Hvordan arbeider MMR Ocean Blue?

Vi kartlegger først gode forskingsprosjekt som passer som studentprosjekt. Deretter skriver vi en prosjektskisse sammen med bedrift som er tilpasset bedriftens behov. Videre organiserer og kobler vi sammen bedrift, universitet og student. Gjennom hele prosessen vil vi drive kontinuerlig oppfølging og kvalitetssikring.

Hvorfor velge MMR Ocean Blue modellen ?

Gjennom studentprosjektet vil en kunne kombinere arbeidsmetoder fra bedrift med forskningsmetodikk. Dette gir grunnlag for relevant rekruttering, et styrket samarbeid som åpner for større faglig nettverk, og spisskompetanse med faglig veiledning til prosjekter. MMR Ocean Blue vil i et slikt samarbeid kunne håndtere deler eller hele prosessen etter ønske. Vi tilbyr et komplett sett av avtaler og kontrakter inn mot hvert enkelt prosjekt.

Trykk på boksen «Studentoppgaver» for produktark i PDF.