Tjenester

I arbeidet mot å bli en verdensledende aktør innen marin forskning, har MMR stort fokus på næringsrelevante prosjekter og FoU infrastruktur i industriell skala. Fokusområdet til MMR ligger i å levere gode prosjektert for bedrifter lokalt i regionen, hvor mange av de allerede ligger i tetsjiktet i sine respektive områder, i tillegg til andre nasjonale- og internasjonale aktører.

MMR Ocean Blue bygges rundt tre hovedpilarer:

  • Utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter
  • Verdensledende FoU infrastruktur
  • Organisering og formidling av studentprosjekter

MMR fokuserer på å skape en sterkt kundeorientert kultur, hvor både studenter, forskere og bedrifter opplever at de prosjektene man jobber med er næringsrelevante, effektive og resultatorienterte.

Les mer om våre tjenester ved å klikke på linkene over.